barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci domov pro osoby se zdravotním postižením historie

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována v následujících lokalitách: Trutnov ( 4 skupinové a 4 individuální domácnosti ), Dvůr Králové nad Labem ( 2 skupinové domácnosti ) a Vrchlabí ( 2 skupinové domácnosti).

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které se za podpory asistentů podílí na chodu celé domácnosti, zajišťují nákup potravin, vaří, uklízejí, perou apod. Naši klienti se účastní se různých terapií, běžně využívají veřejné služby a nacházejí uplatnění na chráněném i volném pracovním trhu.

Pro volnočasové aktivity využívají klienti nabídek kulturních a sportovních organizací v přilehlém okolí (bazény, divadla, sportovní stadiony, kulturní domy, atd. ). Pomocí služby Chráněné bydlení se učí žít plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžné společnosti.

Provoz obou skupinových domácností ( Stříbrný a Růžový dům ) ve Dvoře Králové nad Labem je v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022 financován prostřednictvím individuálního projektu „Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost
( OPZ ).

Cílová skupina:

•    osoby s nepříznivou sociální situací
•    osoby s kombinovaným postižením
•    osoby s mentálním postižením
•    osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královehradecký kraj

Věková struktura:

•    18 – 64 let

Forma poskytované služby:

•    pobytová

Místa poskytování služby:

Skupinové domácnosti

•    Béžový byt - Dlouhá 576, 541 01 Trutnov
•    Oranžový byt - Fialková 452, 541 02 Trutnov
•    Šedý byt - Žižkova 348, 541 01 Trutnov
•    Zlatý dům - Novodvorská 698, 541 01 Trutnov
•    Růžový dům - Vančurova 2714, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
•    Stříbrný dům - Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
•    Azurový byt - Nerudova 1184, 543 01 Vrchlabí
•    Tyrkysový byt - Nerudova 1186, 543 01 Vrchlabí

4 individuální domácnosti

•    Duhové byty - Žižkova 277, 541 01 Trutnov

Celková kapacita:

•    46 lůžek

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•    poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
•    poskytnutí ubytování
•    pomoc při zajištění chodu domácnosti
•    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni
•    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•    sociálně terapeutické činnosti
•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cena služby:

ceník úhrad
ceník úhrad platný od 1. 8. 2022

Ke stažení

Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení
Veřejný závazek

Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Jitka Kyselová  + 420 774 146 233

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme