barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci domov_pro_osoby_se_zdravotnim_postizenim historie

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pobytová sociální služba DOZP se nachází v Hajnici (okres Trutnov). Služba DOZP je poskytována v šesti rodinných domcích, které jsou koncipovány jako skupinové domácnosti. V hlavní budově organizace se nachází rovněž jedna skupinová domácnost (Měsíční byt) a oddělení (Duhové a Slunečné), kde je zajištěna služba pro klienty s vysokou mírou podpory a převahou ošetřovatelské péče.

Organizace se prostřednictvím širokého spektra aktivit snaží o maximální možné zapojení klientů do běžného života ve společnosti. Za podpory pracovníků v sociálních službách využívají klienti běžných služeb v obci i v blízkém okolí Trutnova či Dvora Králové nad Labem.

Organizace zprostředkovává svým klientům rozmanité množství terapií a volnočasových aktivit přímo v areálu Barvených domků i ve vzdálenějších oblastech regionu. Klientům je možno nabídnout např. bazální stimulaci, muzikoterapii, aromaterapii, snoezelen komplex, hipoterapii, canisterapii a zahradní terapii. K oblíbeným aktivitám klientů patří plavecké aktivity, pohybové aktivity, kuželky, turistika a další.

V rámci služby DOZP se zaměřujeme i na poskytování sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a chováním náročným na zajištění péče. Domácnosti jsou těmto klientům uzpůsobeny tak, aby bylo zachováno bezpečí klientů, z hlediska jejich specifických potřeb.

Cílová skupina:

•   osoby s nepříznivou sociální situací, které nezvládají uspokojit své základní životní potřeby, neumí pečovat o své zdraví, jejich dovednosti a schopnosti zejména v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost či komunikace jsou nedostatečné, nemají funkční vztahy s okolím, nejsou schopny žít běžným způsobem života a dosavadní způsob pomoci již není dostatečný
•   osoby s kombinovaným postižením
•   osoby s mentálním postižením
•   osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj

Věková struktura:

•   od 3 let

Forma poskytování služby:

•   pobytová

Místa poskytování služby:

•   Modrý domek - Hajnice 230, 544 66 Hajnice
•   Zelený domek - Hajnice 231, 544 66 Hajnice
•   Žlutý domek - Hajnice 50, 544 66 Hajnice
•   Fialový domek - Hajnice 48, 544 66 Hajnice
•   Červený domek - Hajnice 252, 544 66 Hajnice
•   Bílý domek - Hajnice 52, 544 66 Hajnice
•   Duhové oddělení - Hajnice 46, 544 66 Hajnice
•   Slunečné oddělení - Hajnice 46, 544 66 Hajnice
•   Měsíční byt - Hajnice 46, 544 66 Hajnice

Celková kapacita:

•   59 lůžek

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•   poskytnutí ubytování
•   poskytnutí stravy
•   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•   sociálně terapeutické činnosti
•   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Cena služby:

ceník DOZP

Ke stažení:

Žádost o poskytnutí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
Veřejný závazek

Kontaktní osoby:

Bc. Michaela Pfeifer  + 420 774 146 234
Bc. et Bc. Tereza Šestáková  + 420 721 943 762

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme