barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci informace o organizaci historie poskytovaní informací rozpočet rozpočet

HISTORIE

Historie areálu, kde nyní sídlí Barevné domky Hajnice, se začala psát již v průběhu 40. let 20. století.

Organizace se prostřednictvím širokého spektra aktivit snaží o maximální možné zapojení klientů do běžného života ve společnosti. Za podpory pracovníků v sociálních službách využívají klienti běžných služeb v obci i v blízkém okolí Trutnova či Dvora Králové nad Labem.

Vše začalo paradoxně bombardováním. Anglo - americké letectvo v 1. pol. 1942 zničilo berlínskou firmu Schalleco – Aparatenbau, výrobnu elektronických komponent pro letectvo a později i pro rakety V1 a V2. Němci následně hledali vhodný objekt pro tuto utajovanou výrobnu a volba padla na nevyužitou textilní továrnu ( dnešní H.L.F. spol. s r.o. ) v tehdejší Deutch Prausnitz ( Německé Brusnici). Část výrobního potenciálu se přestěhovala již koncem roku 1942. Souběžně bylo ovšem třeba řešit vhodné bydlení pro nově příchozí pracovníky a jejich rodiny.

Místo pro stavbu dvoupodlažního bytového domu bylo vybráno v malebném zákoutí pod lesem, které místní obyvatelé nazývali Wolfswiese ( Vlčí louka ). Stavební práce byly zahájeny hned na jaře 1943 a hrubá stavba byla hotova již za rok a půl.

Rozestavěný objekt na Vlčí louce převzalo v roce 1946 tehdejší Ministerstvo školství a osvěty, které zde hodlalo zřídit školu v přírodě pro válkou oslabené děti z Prahy. Stavební práce byly svěřeny studentům královéhradecké stavební průmyslovky a počítalo se se zahájením provozu pro školní rok 1948 - 1949. Únor 1948 se všemi událostmi, které následovaly, přinesl opět zásadní obrat. Tehdejší státní aparát zabíral kláštery a rušil církevní řády a řeholníky nasazoval na nucené práce do fabrik, které se po odsunu německého obyvatelstva z pohraničí potýkaly s chronickým nedostatkem pracovníků. Tak se také stalo, že místo školních dětí bylo do Hajnice přivezeno sedmdesát „Dcer křesťanské lásky“ ( tzv. Vincentek ).

Tento stav trval prakticky až do roku 1954, kdy budovu převzalo Ministerstvo sociálních věcí a zřídilo zde Domov důchodců. Některé sestry pečovaly o obyvatele nového zařízení, většina však byla deportována do Bílé Vody ve Slezsku. V tomtéž roce začala stavba prádelny s malým podkrovním bytem pro domovníka. Od roku 1956 přicházely do areálu v Hajnici řádové sestry z kongregace „Dcery Božské lásky“ a postupně tak zbylé Vincentky nahradily.

Otevření ÚSP Hajnice pro mentálně postiženou mládež proběhlo v prosinci 1961. V letech 1965 – 1966 byl celý areál oplocen. V roce 1967 byla zahájena výstavba 4 jednotlivých domků v areálu, které byly v následujících letech využívány na prádelnu, kanceláře, ubytovnu zaměstnanců a byt vedoucího ústavu. V těchto letech existovalo při ÚSP malé domácí hospodářství – obilniny, květiny, zelenina, domácí zvířata.

V roce 1980 byla zahájena rekonstrukce hlavní budovy – vybudování kuchyně, rekonstrukce topení apod. Bohužel zároveň také došlo k navýšení kapacity klientů z 65 na 90 – došlo tak ke zhoršení hygienické situace a tím i péče o klienty ( několik epidemií ). Pomoc a podporu celkem 90 klientům poskytuje pouze 37 pracovníků. V roce 1989 odcházejí ze zařízení sestry řádu Svatého Vincenta a v zařízení jsou od té doby pouze civilní zaměstnanci.

1991

Dne 1. 7. 1991 získalo zařízení právní subjektivitu pod názvem Ústav sociální péče Hajnice.

1995

Započala transformace organizace směrem k humanizaci a kvalitnímu poskytování sociálních služeb. Proběhla výstavba nové části hlavní budovy, kam se přemístila prádelna, rehabilitace a administrativa.

1997

Dokončena budovala dílen pro aktivizaci klientů, prostor pro technické pracovníky, včetně garáží. V tomtéž roce byla vytvořena první skupinová domácnost ( z bývalé prádelny ) pro 5 klientů – dnešní Červený domek.

1998

Vytvořena další skupinová domácnost ( z prostor bývalých kanceláří ) s kapacitou 6 klientů – dnešní Žlutý domek.

2004

Dokončena rekonstrukce bývalé budovy kojeneckého ústavu v Trutnově. Dnes známá pod názvem Oranžový dům v Trutnově. I zde byly vytvořeny prostory k zajištění pobytové sociální služby pro klienty. Současně byla dokončena výstavba dvou nových domků skupinového bydlení v hlavním areálu organizace – Modrý a Zelený domek včetně venkovního bazénu.

2005

Začali jsme poskytovat sociální služby v souladu se Standardy kvality v sociálních službách. V tomto roce jsme se rovněž stali součástí komunitních plánů okolních měst.

2006

Ve spolupráci s občanským sdružením Oranžová zahrada se podařilo otevřít kavárnu, dnes Barevná kavárna, kde návštěvníky obsluhují klienti Barevných domků ( v té době ÚSP Hajnice ). Konec roku byl spojen s přípravami na aplikaci nového zákona o sociálních službách do praxe sociálních služeb.

2009

K 1. 4. 2009 došlo k přejmenování, změně loga a firemních barev. Z Ústavu sociální péče Hajnice se organizace přejmenovala do dnešní podoby - Barevné domky Hajnice.

2011

Vytvoření skupinové domácnosti ( Bílý domek ) pro klienty s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči.

2012

Zahájení poskytování služby Chráněné bydlení s první domácností v Trutnově.

2014

Vybudování ambulantní služby Sociálně terapeutické dílny ve Dvoře Králové nad Labem.

2016

Vznik a registrace ambulantní a terénní služby Sociální rehabilitace v Oranžovém domě v Trutnově.

2021

Zahájení výstavby objektu v hlavním areálu v Hajnici. Nová bezbariérová budova bude disponovat 36 lůžky pro klienty s potřebnou vyšší mírou podpory.

22. 2. 2022

Změna loga, vznik nových webových stránek a přístupu k publicitě Barevných domků Hajnice. Změna názvu Oranžové kavárny na Barevnou kavárnu.

Pozn.:
Informace o historii našeho zařízení do roku 1980 jsme čerpali z Hajnického občasníku ( Číslo 1, Ročník 2019 ), kde se historii Barevných domků věnoval pan kronikář Miroslav Němeček.

Ke stažení

Historie

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme