barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci informace o organizaci historie poskytovaní informací rozpočet rozpočet

INFORMACE O ORGANIZACI

Barevné domky Hajnice jsou příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Poskytované sociální služby organizace Barevné domky Hajnice jsou určeny pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj, které na základě své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc při činnostech běžného života.

Registrované sociální služby

Organizace Barevné domky Hajnice poskytuje čtyři registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS):

•   Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 ZSS
•   Chráněné bydlení dle § 51 ZSS
•   Sociálně terapeutické dílny dle § 67 ZSS
•   Sociální rehabilitace dle § 70 ZSS

Adresa

Barevné domky Hajnice
Hajnice 46
544 66 Hajnice

Obchodní údaje

Právní forma:              příspěvková organizace
Zřizovatel:                    Královéhradecký kraj
Statutární orgán:        Ing. Bc. Lucie Skalová, ředitelka

IČO: 00194972
DIČ: CZ00194972 ( nejsme plátci DPH )

Organizace je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové / Spisová značka: Pr 701

Běžný účet: Komerční banka a.s., 24337601/ 0100
Datová schránka: jipuwgx

Předmět činnosti:

•   Poskytování sociálních pobytových služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení v Domově pro       osoby se zdravotním postižením a Chráněném bydlení.
•   Poskytování ambulantních služeb v Sociálně terapeutické dílně a ambulantních a terénních služeb Sociální rehabilitaci.

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme