barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci projekty

PROJEKTY

Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba plnění: 1. 1. 2020 - 6. 9. 2022
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 1 929 000 Kč

Předmětem spolupráce je poskytnutí služby sociální prevence – sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ambulantní formou ve Dvoře Králové nad Labem. Zajištění služby sociálně terapeutické dílny představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny zaměřené na rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob cílové skupiny do společnosti. Uživatelé služby mají zajištěný rozvoj pracovních schopností, dovedností a návyků. Prostory sociálně terapeutické dílny umožňují uživatelům setkávat se se zákazníky přímo při své práci. Lokalita sociálně terapeutické dílny umožňuje zajištění nákupů, případně sběr materiálu v prostorech města a přírody.

Zajištění chráněného bydlení vzniklého transformací domova pro osoby se zdravotním postižením Barevné domky Hajnice

Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Název projektu: Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015896
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Doba plnění: 1. 4. 2020 - 30. 6. 2022
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 15 967 272 Kč
(z toho: Růžový dům 5 629 148 Kč, Stříbrný dům 10 338 124 Kč)

Předmětem projektu je zvyšování kompetencí klientů obou domácností za účelem jejich vyšší integrace do společnosti, zapojení do běžného života, či osobností rozvoj. Cílem je zejména uplatnění na trhu práce, využívání běžně dostupných služeb v lokalitě a celkově snižování závislosti na sociální službě. V rámci projektu pracovníci zajišťují široké spektrum individuální podpory klientům v rozsahu plynoucím z jejich nepříznivé sociální situace. Osobnostní rozvoj klientů je zajištěn jak prací asistentů sociální služby chráněného bydlení, tak i ve spolupráci s externími sociálními službami a jinými veřejnými organizacemi. Součástí projektu je i úprava domácího prostředí klientů, aby lépe vyhovovalo jejich individuálním sociálním i zdravotním potřebám.

Domácnosti chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem jsou zapojeny do projektu
„Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“


Ke stažení

Projekty BD Hajnice
Tisková zpráva - KOMUNITNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme logo_opz