barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci socialne_terapeuticka_dilna historie

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Služba Sociálně terapeutická dílna s názvem Stříbrná dílna sídlí ve Dvoře Králové nad Labem a nachází se v ní současně také prodejní prostory, ve kterých mají zákazníci na výběr produkty, na jejichž výrobě se podíleli, příp. sami bez pomoci vyráběli klienti služby při nácviku pracovních činností.

Uživatelé přicházejí do služby s cílem zlepšit své pracovní návyky a dovednosti a přizpůsobit svůj rozvrh dne, alespoň z části tak, aby měl danou určitou strukturu a jasně stanovená pravidla. Ve Stříbrné dílně tak mají možnost trénovat povinnosti související se zaměstnáním. Učí se trpělivosti, samostatnosti, ale i potřebnému dodržování pravidel na pracovišti obdobně, jako by tomu bylo v běžném zaměstnání.

Jednotlivé aktivity jsou vždy voleny dle individuálních potřeb a schopností uživatelů, aby práce v dílně byla pro každého jednotlivce přínosem a mohl rozvíjet a upevňovat své dovednosti. Spolupráce mezi službou a uživatelem je považována za úspěšnou ve chvíli, kdy se uživatel zvládá soustředit na konkrétní pracovní činnost v dílně a rozlišuje a respektuje čas vyhrazený na práci a odpočinek. Současně respektuje pokyny asistenta při vysvětlování pracovních postupů, kterými se následně řídí. V souvislosti se zdravotními omezeními jednotlivých uživatelů služby je bohužel málo pravděpodobné, že získají pracovní uplatnění na trhu práce ( ať již otevřeném či chráněném ).

Sociálně terapeutická dílna je v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 financována prostřednictvím individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost ( OPZ ).

Cílová skupina:

•    osoby s mentálním postižením
•    osoby s kombinovaným postižením
•    osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj

Věková struktura:

•    18 – 64 let

Forma poskytované služby:

•    ambulantní

Místa poskytování služby:

•    ambulance – Stříbrná dílna – Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kapacita:

•    3 klienti ( v jeden okamžik max. 1 klient )

Provozní doba:

•    pondělí – pátek 7:00 – 15:30
•    v době víkendů a státních svátků služba není poskytována

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•    pomoc při zajištění stravy
•    nácvik dovedností pro zvládání soběstačnosti, péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
•    podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Cena služby:

•    služba je poskytována bezplatně

Ke stažení

Žádost o poskytnutí sociální služby Sociálně terapeutická dílna
Veřejný závazek

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Zapletalová   + 420 702 133 954

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme