barevné domky Hajnice domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci sociální_rehabilitace historie

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální služba Sociální rehabilitace je poskytována v Oranžovém domě v lokalitě Horní Předměstí v Trutnově, a ačkoli se nachází nedaleko centra města, poskytuje díky rozsáhlé zahradě dostatek klidu a soukromí. Zájemci o službu jsou jednak z řad osob žijících ve svém přirozeném prostředí, ale také přímo z naší organizace. V takovém případě jde o osoby, které jsou současně klienty pobytové sociální služby CHB nebo DOZP organizace Barevné domky Hajnice.

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením a poskytuje svým klientům intenzivní a pravidelnou podporu v získání samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a rozvíjení osobní i pracovní kompetence. To vše prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných, činností. poskytuje svým klientům intenzivní a pravidelnou podporu v získání samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Schopnosti společně rozvíjíme a posilujeme i, dovednosti a návyky, a to vševždy s ohledem na přání, potřeby a možnosti jednotlivých klientů.

Nejčastější zakázka ze strany klientů souvisí s výše zmíněným osamostatněním a možností žít bez podpory (příp. pouze s minimální podporou) druhé osoby v samostatné domácnosti. Druhou nejčastější zakázkou je nalezení vhodného zaměstnání a vytvoření pracovních návyků, schopnosti komunikovat s cizími lidmi a orientovat se v běžné společnosti.

Organizace v současnosti disponuje tzv. tréninkovým bytem, kde je vždy jeden klient, který se učí a rozvíjí potřebné úkony související s péčí o domácnost a následným osamostatněním se. Pracovníci Sociální rehabilitace tak mají možnost intenzivně spolupracovat s klientem, aby byl schopen po opuštění tréninkového bytu samostatně fungovat ve vlastní domácnosti.

Zájemci o službu jsou jak z řad osob žijících ve svém přirozeném prostředí, tak i z naší organizace. Jedná se o osoby, které jsou současně klienty pobytové sociální služby CHB, nebo DOZP organizace Barevné domky Hajnice.

Aktivity klientů jsou nejčastěji zaměřovány na zvyšování finanční gramotnosti, hledání pracovního uplatnění a s tím souvisejícím posilováním pracovních dovedností a kompetencí. Současně se nacvičuje péče o domácnost, nakupování (orientace v ceně zboží), orientace na úřadech, porozumění jízdním řádům a práce s mobilním telefonem či počítačem.

Součástí služby Sociální rehabilitace je i Barevná kavárna (dříve Oranžová kavárna). Více informací se o nínaší Barevné kavárně dozvíte na našich webových stránkách a sociálních sítích (FB, IG) – Barevná kavárna. na Facebooku Barevná kavárna.

Cílová skupina:

•    osoby s mentálním postižením
•    osoby s kombinovaným postižením
•    osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj

Věková struktura:

•    18 – 64 let

Forma poskytované služby:

•    ambulantní
•    terénní

Místo poskytování služby:

•    ambulance – Oranžový dům + Barevná kavárna – Žižkova 277, 541 01 Trutnov
•    terén – Trutnov a okolí (ve vzdálenosti do cca 25 km od obce Trutnov)

Kapacita:

•    10 klientů v 1 okamžik

Provozní doba:

•    pondělí – pátek 8:00 – 17:00
•    v době víkendů a státních svátků služba není poskytována

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•    nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
•    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cena služby:

•    služba je poskytována bezplatně

Ke stažení:

Žádost o poskytnutí sociální služby Sociální rehabilitace
Veřejný závazek

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Zapletalová  + 420 702 133 954

domov se zvláštním režimem domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociální rehabilitace barevná kavárna projekty sponzoring kontakty informace_o_organizaci barevné domky Hajnice pomáháme